Офис E06

Триетажният офис на една от най-големите куриерски компании в страната се помещава в стара сграда с традиционни елементи. Метални колони, пруски сводове и врати с декоративни елементи от миналият век описват съществуващата сграда. Пространствата в трите етажа се третират подчертавайки съществуващите дадености, както функционално, така и материално. На бял фон, силните цветови комбинации, подчертаващи описаните детайли създават един съвременен офис, който отговаря както на естетическите, така и на функционалните нужди на компанията и служителите. Проектираните мебели, специално за това пространство създават нужната практична и уютна работна среда не само в обособените на етажите различни работни единици, но и многофункционални, просторни зони за отдих създавайки нужният комфорт в една съвременна работна среда, под покрива на стара архитектура със запазени класически детайли.

проект: 2018
реализиран: 2019
площ: 1000 кв.м.
клиент: Еконт
визуализация: dontDIY