Офис D05

Сградата на бившият завод „Електроника“ се превръща в хъб за офиси от различни сфери, предлагайки чисти, просторни пространства. Тази основа дава възможността да се оформят open space офиси, които напълно задоволяват нуждата от място за концентрирана работа, място за отдих и индивидуални срещи с високо ниво на поверителност. Независимо от индустриалната си основа, интериорът на офисът създава добре устроена среда за работа с елементи на уют. Голямото пространство на офиса дава възможност за използване на диагонален минималистичен мотив от различни по цвят мокети по пода, които имат освен естетическа и шумопоглъщаща функция. Този диагонален мотив се появява и в ажурната, бяла мрежа на тавана, която скрива инсталацията. Освен сформираните работни острови, на отделни места в пространството са поместени и подвижни дървени зали за срещи тип „къща“, които имат напълно собствени инсталации за максимален комфорт. Общата зона на кухнята и мястото за презентации съставляват така важните места за отдих във всеки съвременен офис.

проект: 2017
реализиран: 2018
площ: 600 кв.м.
клиент: Dynamo Software
визуализация: dontDIY