Магазин E02

Проектът е за обновление и преосмисляне на магазина за сувенири в Етъра – етнографски музей на открито край Габрово, където туристите могат да опознаят традиционните занаяти и производствени технологии. Проектната намеса символично разделя пространството на дюкяна на две половини – съвременна и историческа – които се намират в ярък хроматичен контраст. Съвременната половина съдържа изложбен щендер с перфорации и щанд със стъклена повърхност за излагане на сувенири. Използването на черно в същата зона подчертава всички цветове на изложените предмети. Историческата половина, през която посетителите влизат в дюкяна, се придържа към атмосферата на останалите етнографски къщи и смислово принадлежи към главната алея на музея на открито.

проект: 2016
площ: 30 кв.м.
клиент: ЕМО Етър
визуализация:  dontDIY