Сграда E03

Проектът предвижда офис сграда с характерна отвореност на мястото на два стари силоза. Използвайки двете съществуващи стъпки на силозите се оформят пространства, които имат пряка връзка с външната среда чрез появата на зелени дворове в различни части на сградата. Ажурната бяла преграда повтаря формата на вътрешната стъклена фасада, която е направена чрез стара техника за огънати стъкла. Високите, отворени пространства допринасят за възприятията на служителите, като правят офис сградата нестандартна с нов подход към разбирането за работното място.

проект: 2018
площ: 2660 кв.м.
клиент: частен
визуализация: dontDIY