Надстройка C03

Разработката е съвременен завършек на съществуваща сграда в гр. София. Интерпретация на ритъм, пропорции и мащаб от съществуващата сграда оформят идеята за подхода към надстройката. Използваният материал, наследство от оригиналната сграда – естествен камък, създава единна визия. Под покрива на надстроеният, нов етаж се оформя светло, многофункционално пространство, отворено и с гледка към всички посоки. В отвореното пространство се обособяват кътове, чрез подвижни мебели, което поволява пространството да може да бъде използвано за различни по сценарии дейности.

проект: 2020
площ: 200 кв.м.
клиент: CSD София
визуализации: dontDIY