Офис V07

Флуидни форми, свежи цветове и зеленина са основните елементи на този интериорен дизайн. Важен част от него е „островът“ за отдих и неформални срещи в центъра на пространството. Отделен със завеси от работната зона за постигането на гъвкава функционалност, той е своеобразен оазис в корпоративната среда. Комбинацията на отворено работно пространство с място за рекреация и елементи постигащи функционално разнообразие дават характера на един корпоративен офис от ново поколение.

проект: 2018
реализиран: 2019
площ: 800 кв.м.
клиент: Вега Медикaл
визуализация: dontDIY