Офис R06

Проектът създава една нова, ексклузивна визия за офис на Райфайзенбанк, който да предлага premium корпоративни услуги и е разработен с консултантската подкрепа на Designthinking.bg.
Съществуващата конфигурация на сградата извежда ясното зониране във входната зона- динамично разположена, отворена зона с кътове за срещи и нефиксирани работни места. Отделните зали за срещи, в пълна конфиденциалност, са позиционирани към по-уединеният вътрещен двор с градина от изток. Между тези две зони, заключена между носещите елементи на сградата и носещото ѝ ядро е зона transition, в която клиентите преминавайки могат да разберат повече за успешни примери на други като тях и съвместната им работа с банката.

проект: 2019
реализиран: 2019
площ: 270 кв.м.
клиент: Райфайзенбанк България
визуализация:  dontDIY