Офис R05

Новата концепция за дизайн на офисите на Райфайзенбанк България е продиктуван от желанието на компанията да удовлетвори новите очаквания и нужди на клиентите и служителите си в постоянно развиващата се банкова сфера. За постигането на дълготрайни резултати съчетахме работата по новата концепция с design thinking методологията на колегите ни от Designthinking.bg. Съвместната ни работа създаде всеобхватен дизайн, който е синхрон между пространство, клиентско и служителско преживяване, достъпни услуги и нови технологии. Интериорът е светъл с естествени дървени елементи – ламели и графични акценти в корпоративният цвят на компанията. Използваният нов графичен език е специално създаден за компанията.

проект: 2017
реализиран: 2018
площ: 300 кв.м.
клиент: Райфайзенбанк
фотография: Минко Минев