Офис R03

Първоначално затвореното пространство се превръща в open space офис с достатъчна уединеност и пространства за лични срещи и креативна работа. След проведени проучвания сред служителите са създадени различни колективни зони за отдих и работа. Зонирането на пространството за различните екипи е постигнато посредством използването на общи за настилките и мебелите цветове. Използваните специално проектирани, високи до тавана врати постигат усещане за свобода и непрекъснатост на пространството, а формираните около ядрото и екипитe пространства тип „phone booth” предоставя и нужната лична уединеност за индивидуална, концентрирана работа.

построен: 2018
реализиран: 800 кв.м.
клиент: Рено Нисан
фотография: Минко Минев