Офис N38

Отворено офис пространство комбинира кътове за неформални срещи с отворена кухня и кабинки за разговори. Важен аспект на проекта е функционалната гъвкавост, постигната чрез подвижни пана преграждащи стаи за разговори и работа. Използваната гама е смела, игрива и младежка, улавяйки характера на съвременната IT компания. Цветовата палитра е комбинирана с индустриални елементи, постигайки стилистичен контраст и допринасяйки за съвременния облик на офис пространството.

проект: 2020
площ: 300 кв.м.
клиент: Nexo
визуализация: dontDIY