Офис N05

Проектът предлага параметричен дизайн за офис, разположен в една от най-емблематичните сгради в София. Дефинирането на пространствата се задава от геометрични модули от метални мрежа. Острите геометрични форми в бели и черни цветове са конрапункт на топлите и меки цветове на растителността, както в пространството, така и в заобикалящата го среда.

проект: 2017
площ: 420 кв.м.
клиент: Национален Дворец на Културата НДК
визуализация:  dontDIY