Офис M04

Проектът за обновление на офиса на дигиталната агенция Mediabasket изгражда своята атмосфера в съществуваща стара къща. В интериора се залага на връзките къща-двор, архитектура-пространства, дигитален език-съвременни детайли. Зеленият и син цвят в преместваемите мебели и брезовият шперплат в корпусните мебели, кореспондират с връзката вън-вътре. Подчертавайки сферата на работа на агенцията, в интериора се борави и с графични средства – текстове и диаграми. За подпомагане многофункционалността на пространствата се използват елементи за съхранение и мебели, които могат да се прибират лесно и са подчинени на съществуващият контекст на сградата.

проект: 2016
реализиран: 2017
площ: 110 кв.м.
клиент: Медиабаскет
фотография: Асен Емилов