Офис K06

В продълговатото помещение са поместени общи работни острови в двата му края, като по между им са оформени заседателните зали. Нишите са обособени като допълнителни, изолирани места за работа и малки работни срещи. Различните по предназначение пространства се характеризират с различно цветово и материално третиране, което бива приобщено със съвренна графика по стени и витрини. Тъмното дърво използвано в зоните за почивка и в мебелите като сепарация между работните звена създава комфорт при обитаване.

проект: 2019
площ: 410 кв.м.
клиент: Коника Минолта България
визуализация:  dontDIY