Офис K03

Офис пространството е светло с широка площ за изчакване и разглеждане на мостри от продуктите на фирмата. Характерният детайл използван в цялото пространство, както при входовете, така и при акцентиращите осветителни тела е рамката. По този начин се получава допълнително тектонично подчертаване чрез форми, коiто рамкират всяко помещение. Единността в прилагането на този детайл, белият цвят на общото пространство и цветните погледи в рамкираните помещения създават един съвременен и същевременно индивидуален подход към интериора на постранството. Използваният графичен дизайн, допълнително подчертава, като същевременно изпълнява и информативна функция.

проект: 2015
построен: 2017
площ: 450кв.м.
клиент: Лийф Груп
визуализация: dontDIY