Офис B09

В иконичната сграда на СБХ се помества втората локация на първото co-working пространство в София – Бетахаус. Използвайки контекста се обособяват множество стаи с естествена светлина за екипна работа, които имат поглед към общото пространство, в което са оформени острови от работни маси. Оригиналната облицовка около колоните е запазена и комбинирана с различни по вид дървени елементи. Различните дейности кипящи в пространството и обединени под общ покрив, са обвързани помежду си и чрез интериорното решение.

проект: 2018
реализиран: 2018
площ: 1000 кв.м.
клиент: Бетахаус
фотография: Минко Минев