Магазин N01

Интериорът на този бутик играе с идеята за простраството , което е както отворено към клиента в предната си зона, така и влизайки все по-навътре става все по-лично. Бялата гама се възползва от различните намерени текстури и напластяващи се ажурни елементи, което създава тип съвременна инсталация, фон за изложените уникати.

проект: 2013
площ: 45кв.м.
клиент: частен
визуализация: dontDIY