Магазин B10

Подходът към интериора на една от традиционните хлебарници в град София използващи квас и качествени продукти се определя в семпла гама, чисти детайли и етествени материали – дърво и камък. Цветовата хармония между използваните материали и изложените продукти създава добра основа за тяхното представяне пред клиента. Обвързаността на собственика с идеите на източната култура допринася за един интериор подчинен на хляба като изкуство, изживян чрез всички сетива на клиента.

проект: 2018
площ: 130 м2
клиент: частен
визуализация: dontDIY