Сладкарница N04

Концепция за нова локация на верига сладкарници “Неделя“. Дизайнът е интерпретация на класическия разпознаваем образ на виенската сладкарница. Пространствената структура от шперплат създава пространства, оформящи атмосфера на удобство и покой в съвременен контекст. Структурата бива подчертана и от използваните цветове – тъмни нюанси с цветни, мозаечни акценти в пода.

проект: 2016
площ: 160 кв.м.
клиент: Сладкарници Неделя
визуализация: dontDIY