Игрална зала K05

Проектът е продължение на новата идентичност на Techno City Kuwait. Пространствата са дефинирирани от геометрични модули, който се появяват като логика в под, таван и стени под различни материални форми. Металните мрежи служат за сепариране на пространствата, като това усещане се подчертава от използваните различни цветове, маркиращи всяка нова зона за преживяване. За още по-голяма яснота пред всеки нов модул за преживяване се използват и дигитални екрани.

проект: 2018
площ: 300 кв.м.
клиент: Techno City Kuwait
визуализация: dontDIY