Апартамент V08

В този градски апартамент за младо семейство, отличаващ се с типично за времето си фрагментиране на пространството е разработен отворен съвременен план. Различната материалност използвана в подовите настилки постига визуална сепарация между отделните функционални зони на плана. Съществуващите портали са подчертани с контрастната линия на первазите в графитено сиво, преминаващи през целия апартамент – един от характерните елементи на интериора. Белият фон позволява използваните меки форми, пастелни цветове и акценти да създадат характерна гама, създаваща хармония на обитаване и добра основа за излагане на творбите и интересите на артистичното семейство.

проект: 2019
реализиран: 2020
площ: 100 кв.м.
клиент: частен
фотография: Васил Германов