Апартамент R02_1

Този младежки апартамент се характеризира с откритото му пространство в индустриален стил, оборудвано с мобилни прегради, завеси и взаимозаменяеми мебели, които му позволяват да се приспособи към голям брой социални сценарии.

проект: 2017
реализиран: 2018
площ: 65 кв.м.
клиент: частен
фотография: Асен Емилов