Апартамент M06

Проектът стъпва върху принципите за флуидност на движението и връзки между пространствата. Материалността на интериора подчертава тези пространствени връзки и граници и създава характерна структура. Натурален дъбов финиш на ламперията около ядрото на апартамента, хармония от пастелни цветове и тънки, метални елементи допълват комплексният интериор.

проект: 2017
реализиран: 2018
площ: 100 кв.м.
клиент: частен
фотография: Асен Емилов