Апартамент A06

В този проект за апартамент в стара сграда основна роля имат интерпретацията на архитектурния стил от 70-те години и съвременния подход към материали и разпределение. Намерената на място запазена, стара секция, вдъхновява решението, което бива развито в интериора. В план са оформени три функционални ленти, които чрез плъзгащи се врати и корпуси помагат на пространствата да бъдат сепарирани при нужда.

проект: 2013
площ: 128 кв.м.
клиент: частен
визуализация: dontDIY