Архитектура - OAW14

Публикация в списание Архитектура, бр.1 2015, текст арх.Пламена Георгиева. Корица: Мариян Дзин.