Проект Т02

Проектиране на пространство за театралната постановка "Траевремене" на Ида Даниел, текст Радослав Чичев. С участието на Елена Димитрова, Мариета Петрова, Мирослава Захова, Александър Митрев, Петър Мелтев, Юлиян Петров и Марий Росен. Музика и инструменти Тодор Стоянов и Александър Даниел. Осъществена в студио Прожектиране (УАСГ) с помощта на студенти по архитектура.

Фотография: Яна Пункина, Траяна Ковачева, Деница Езекиева, Росен Захариев - Роко