A10 - Офис Y03

Публикация на офис Y03 в брой 61 на списанието за съвременна архитектура A10. Текст Ким Хуфнахълс, снимки Асен Емилов.