Проект А04

„Архитектура Среща ...“ e съвместен проект на dontDIY и куратора Владия Михайлова (галерия „Васка Емануилова“, СГХГ), представляващ дискусионни срещи, фокусиращи внимание върху съвременни проблеми и примери от градската, социалната и културна среда. Разделени в три панела и провеждани края на 2013 година в университетската работилница „Прожектиране“, участниците в диалозите коментират процеси в публичното пространство през разнообразни самостоятелни и колаборативни професионални практики. Цели на срещите са формулиране на цялостен поглед върху проблемите, отворен разговор между професионалните полета, както и диалог и сближаване на лабораторното и публичното пространство.

Фотографии: Цветомир Джерманов
Видео: dontDIY