BRAVACASA - Апартамент М01

Проектът ни М01 бе публикуван в септемврийския брой на BRAVACASA за 2012г.

 

Снимки: Асен Емилов и Венцислава Василева