Център K05 - Techno City Kuwait

проект: 2018

построен: в процес

площ: 300 кв.м.

клиент: Techno City Kuwait