Офис B08 - BSR One

проект: 2018

построен: в развитие

площ: 150 кв.м.

клиент: BSR