Апартамент I02

проект: 2017

построен: 2018

площ: 125 кв.м.

клиент: частен