Апартамент A13

Понастоящем в процес на реализация, Апартамент А13 се вдъхновява от съществуващите конструктивни елементи и текстури в софийска жилищна сграда от 1930-те. Проектът допълнително изследва променливата природа на границите между зоните на обитаване, като едновременно подчертава тяхната разлика и позволява на мебелните елементи да премостват разделителните линии между тях.