Офис А08

Концепция за офисните пространства на Атлон София. Основните работни места са разпределени в центъра на офисното порстранство, а прозрачни управителски офиси и конферентни зали формират периферията. Други важни за офисния живот функции със собствена дизайн идентичност, като например кухня и малък фитнес, са разположени в съседни пространства и на горния етаж.