Музей E07

Сградата на Кръстник Колчовия хан в Етнографски музей на открито “Етър” е строена в края на 70-те години на 20-ти век по образец на реално съществувала сграда в центъра на гр. Габрово. Настоящият за вътрешно преустройство на Кръстник Колчовия хан цели да подпомогне основните дейности на целия музеен комплекс като преобрази хана, до момента ползван предимно като администрация и фондохранилище, в негово културно-информационно ядро, както изначално предполага централната му локация в рамките на комплекса.

 

Тъмните въвеждащите пространства в сутерена, в това число видео зала, книжарница и др., са визуален буфер между външната среда и основната изложбена зала на следващото ниво. Каменните настилки и тъмните ламперии в тази зона въздействат и като продължение на основната пешеходна алея и кореспондират с наскоро реализирания интериорен проект за близко-стоящия дюкян. Интериорът на изложбената зала на първи (полувкопан) етаж е ориентиран най-вече към постигане на оптимална осветеност, микроклимат, и експозиционна функционалност на залата. Ритмичното повторение на таванските елементи търси елегантно и функционално решение на необходимостта да се интегрират както разнообразието от съществуващи строителни елементи, така и всички новопроектирани сградни инсталации. Новата пространствена конфигурация на малките зали на втори (изцяло надземен) етаж търси обединяването на достъпната за публиките част около централен приемен салон. Естетиката на това ниво в най-голяма степен се задава от характерните дървени дограми. На това ниво се намират и единствените елементи в интериора на съществуващата сграда, итерпретиращи по характерен начин традициите в региона – резбован дървен таван и стенопис, запазени в интериора на залите.