Офис N02

Концепция за планирания централен офис на сладкарници “Неделя” на последния етаж на производствената им сграда - проектният план стъпва на неутрална мрежа, предназначена да създаде лесна за прочит пространствена организация и я “попълва” на стратегически позиции с мебелни обеми, чрез които създава идентичност и уединение на работните зони. Обемите, формиращи различните зони, представляват еволюираща система от дървени панели, сдвоени и отстоящи един от друг по различни начини, така че да подслонят допълнителни функции като архиви, гардероби и зони за изчакване. Графичният дизайн, дело на Максим Мокдад от Design Aid Bureau, служи едновременно като пространствена навигация и като инфографика за живота на компанията.