Сграда E03

Прозрачна и интерактивна работна среда за една компания - в процес на разработване.