Апартамент M06

Проектът стъпва върху предварително съществуващи и допълнително изведени връзки между пространствата, за да визуализира пътя на ежедневните домашни дейности, организиран около главното жилищно пространство на апартамента.