Банка S16

Проектът за интериорен дизайн на банков клон е опит да бъдат обвързани в едно убедително цяло двойки противоположни концепции: връзка с външната среда и интимност, представителност и комфорт. Решението стъпва от една страна на подчертаването на съществуващия ритъм на пространството и връзката му с историческата фасада, а от друга - на различната степен на свързаност на пространствата във височина. Избраният подход в изкуственото и естествено осветяване на пространствата, избраните довършителни материали, както и свободностоящите обекти, по своему също навигират между противоположности: горе и долу, черно и бяло, цветност и ахроматичност, масивност и лекота.

Фотография: Асен Емилов