Апартамент I01

Идеен проект за преустройство на апартамент в стара софийска сграда.  В наличните пространства се обособяват подчинени на тях, и на уточнения с обитателите начин на ползване, под-пространства и обеми. Всички под-пространства и подчинени обеми имат характерна за групата си височина или позициониране в по-голямото цяло.  Характерната материалност се постига чрез експониране на налични фактури по стени и тавани, възстановяване на присъщата на сградата настилка от естествена дървесина и елементи от черна стомана, и чрез противопоставянето им със семпли съвременни елементи на интериора, притежаващи чисто функционално значение.