Център K02

Проектът предлага футуристичен дизайн за център за симулация и виртуални преживявания в град Кувейт. Пространствата са дефинирани от геометрични модули от метални мрежа, покрити с фосфоресцираща боя. Цветовете в различните зони на центъра варират в зависимост от различните преживявания, които се предлагат в тях. Светлините в пода служат за навигация на посетителите на пространството.