Офис M04

Проектът за обновление на офиса на дигиталната агенция Mediabasket изгражда своята атмосфера около два сета предварително зададени условия. От една страна, той изследва системата къща-двор, която понастоящем приютява офиса, и се стреми да запази непринуденото и уютното, налични в нея. От друга страна - естетически, проектът е един вид репрезентация на езикови средства - тези, присъщи на работата на агенцията - писмен текст и графични елементи и тези, присъщи на архитектурата на съществуващите пространства - пропорции, структурни елементи и материали.

 

Фотография: Асен Емилов