Апартамент S01

Кацнал на външен ъгъл на характерна жилищна сграда - представител на българския модернизъм в архитекурата от 1950-те, този градски дом на четвъртия етаж, получен в следствие на сливането на два по-малки апартамента, по своему отдава почит на принципите на разпределение на пространствата, присъщи на модернизма. И докато свободната (от конструктивни елементи) фасада и хоризонталните прозорци са даденост за проекта, усилията в него са подчертано насочени към достигането до съответстващи на същите идеали свободен план и протичащо пространство. Двете външни фасади на апартамента и сградата представляват значими и на градско равнище граници между жилищни квартали и обширни растителни масиви от зелената система на София. Търсеният свободен план по този начин допълнително усилва модернистичното си звучене, тъй като позволява на живата природа и външното пространство да протичат в интериора, което за нас е рядко и любопитно състояние в рамките на централния градски контекст.

 

Фотография: Асен Емилов