arhitext - Офис B01

Проектът ни B01 e публикуван в брой септември-октомври на arhitext за 2013г.