Проект D02

Експозиционен дизайн за изложбата Пакетиран Дизайн: Съди по опаковката, част от One Design Week 2015 и курирана от Студио Комплект.

Снимки: dontDIY