Офис N24

Един проект в процес на реализация, който прилага подобна на татами модулна организация на пода и тавана на затвореното помещение и свързващи ги вертикални елементи, за да създаде ред и вариативност на преживяването в разположения в тих озеленен двор офис на млада компания.