Офис P01

Проектът е опит едновременно функционално и естетически да бъдат реализирани в работното пространство ценностите на компанията, изразени в мотото "Créateurs de convivialité". С цел да се придаде нов смисъл на пространствата в рамките на тривиалния контекст на офис сграда от 2000 г., намесата се случи на две основни нива: пространство + значение и обекти + полезност и/или идентичност. Предложената схема разглежда офис-пространство като дом. От една страна, това е съвременен дом, в който се прави разграничение между функциите - кухня (бар), трапезария (малка заседателна зала, най-близо до бара), хол (голямо общо помещение за неформални срещи с мека мебел и телевизор), кабинет (работно място на екипа по продажби), стая за отдих (уединеното пространство със стол за масаж). От друга страна, пространството е е един вид архетипен дом, който се трансформира в зависимост от нуждите на обитателите. Мобилните прегради, разделящи "кухнята", "трапезарията", "хола", "кабинета" и "стаята за отдих" се отварят по начин, който едновременно запазва ритмичната естетика, внесена от архитектурните елементи, позволяващи преграждането, и създава голямо споделено пространство за моментите, когато екипът на цялата компания, и посетители, могат да се съберат, за да работят, да обсъждат, да празнуват. Мебелните обекти, които населяват пространството, са или подвижни и подлежащи на преконфигурация (маси и столове) спрямо нуждите на обитателите на офиса, или специално проектирани за целта модулни системи с разнообразни вариации в детайла, които да поместят различните офис предмети за ежедневна употреба.

 

Фотография: Асен Емилов